Miljöpolicy

Vi på JD Optimal städ inte bara pratar om en bättre miljö, utan genom vårt arbete gör vi något åt det också
Kunder: Tillsammans med våra kunder skall vi arbeta med miljö -anpassat servicekompetent för den aktuelle arbetsplatsen.
Leverantörer: Så långt som möjligt använda miljömärkta produkter gällande rengöringsmedel, redskap och maskiner.
Kvalitet: Det är kunden behov och önskemål som ligger till grund för den produkt vi levererar.

 PERSONALPOLICYSÄKERHETSPOLICY