Personalpolicy

Personalen är företagets viktigaste resurs för att kunna ge en proffesionell städservice. Vår personal har den erfarenhet som krävs för att utföra den service som vi kräver till våra kunder.

Personalutbildning är viktig för användning av nya städmaterial och redskap.

JD OPTIMAL STÄD satsar på utblidning, utveckling och motivation av vår personal, så att varje anställd kan specialisera sig inom sitt område, men också vara flexibel och kunna rycka in på andra områden när det krävs.

MILJÖPOLICYSÄKERHETSPOLICY