Säkerhetspolicy

Samtliga medarbetare inklusive chefer och arbetsledare arbetar under ständig sekretess hos våra kunder.
Koder och andra sekretessbelagda förvaras alltid oåtkomligt för obehöriga personer.
Berörda medarbetare informeras alltid om de säkerhetsföreskrifter som gäller respektive kund och samtliga medarbetare är skyldiga att följa dessa föreskrifter i sitt arbete.
Vi arbetar alltid med heltäckande ansvarsförsäkringar.

MILJÖPOLICYPERSONALPOLICY